مرگ سالانه 55 هزار ایرانی به علت مصرف سیگار

دنیای سبز تر - 23 بهمن 1396   11:21
 مرگ سالانه 55 هزار ایرانی به علت مصرف سیگار
 
سخنگوی وزارت بهداشت: 10درصد افراد بالای 18 سال در ایران هر روز سیگار می کشند که حدود 20 درصد مردان و یک درصد زنان هستند 
 
حدود 3.4 درصد نوجوانان 13 تا 15 سال در ایران مصرف سیگار دارند که شامل 4.8 درصد نوجوانان پسر و 2.1درصد دختران نوجوان است
حدود هفت میلیون سیگاری بالای 15 سال در کشور داریم که 100 هزار نفرشان نوجوانان 13 تا 15 سال هستند
سیگار و مواد دخانی حاوی هفت هزار ماده شیمیایی است که عامل 70 نوع ماده سرطان زا در مواد دخانی وجود دارد
سیگار عامل هدر رفتن سالانه 80 هزار میلیارد تومان ثروث کشور است /ایرنا
00