آب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی:

خشکی دریاچه ارومیه به موضوعی فراملی تبدیل شده است

دنیای سبز تر - 19 مـهر 1396   07:44
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی:

خشکی دریاچه ارومیه به موضوعی فراملی تبدیل شده است
 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی گفت: ورود سازمان فائو به موضوع خشکسالی دریاچه ارومیه نشان از فراملی بودن این مهم است.
 
به گزارش پایگاه خبری جهان سبز، رحمان وهاب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: چند روز پیش کارشناسان فائو به ایران آمدند و برای تدوین برنامه‌های کاری دریاچه ارومیه وارد این استان شدند. ورود و حساسیت فائو به این مساله نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به موضوعی فراملی تبدیل شده و به همین دلیل است که این کارشناسان خود را به ارومیه رسانده‌اند.
 
مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی تاکید کرد: این دومین سفری است که کارشناسان فائو انجام داده‌اند و دو هدف را نیز در این سفر دنبال می‌کنند؛ اول اینکه ببینند فائو چه کمکی می‌تواند انجام دهد و دوم برنامه‌های تدوین شده سفر قبلی را پیگیری کند. 
 
وهاب‌زاده افزود: فائو سه برنامه را برای احیای دریاچه ارومیه دنبال می‌کند؛ نخست ارائه طرح جامع برای افزایش مراودات و ارزیابی آنها، ارائه برنامه مدیریت خشکسالی و مدیریت آبخیزداری با رویکرد جامع به کل دریاچه ارومیه.
 
این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد که در پایان جلسات با کارشناسان فائو بتوانند قدمی مثبت در راستای احیای دریاچه ارومیه بردارند. 

00