گزارش رویدادها

جشن یکصدمین زاد روز مه لقا ملاح

دنیای سبز تر - 26 تــیر 1396   06:30
جشن یکصدمین زاد روز مه لقا ملاح
 
روز یکشنبه 25 تیر نمایندگان سازمان های غیر دولتی   در مراسمی صمیمانه یکصدمین زاد روز بانو مه لقا ملاح را جشن گرفتند.
 
خانم ملاح در این مراسم باز هم  توجه همگان را  نسبت به مسایل زیست محیطی جلب کرد و پیشنهاد کرد هر چه بیشتر باید کودکان را با اصول زیست محیطی آشنا ساخت.
لازم به ذکر است سازمان های غیر دولتی  بسیاری متعهد شده اند به پاسداشت تلاش های خانم ملاح هر کدام فعالیت زیست محیطی را در سطح جامعه ترویج و یا اجرا کنند. 
طرح  ترویج پنجره سبز مه لقا نیز تعهد گروه سپاس موسسه پژوهشی کودکان دنیا پیرامون این فعالیت است.
00