آب

آب شرب پایتخت سالم است

دنیای سبز تر - 26 تــیر 1396   06:24
آب شرب پایتخت سالم است
 
ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در واکنش به خبرهایی مبتنی بر آلوده بودن آب شرب پایتخت گفت: مردم نگران آلوده بودن آب شرب تهران نباشند.

به گزارش سایت اطلاع‌رسانی محیط زیست استان تهران (سامات) او توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خود مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از بروز آلودگی‌ها و برخورد با منابع آلاینده را برعهده دارد و بر این اساس موظف به پایش واحدهای آلاینده و بررسی منابع اثرگذار بر کیفیت منابع پذیرنده آب‌های سطحی و زیرزمینی است.
وی با بیان اینکه بر این اساس وجود هر گونه پتانسیل بالقوه و احتمالی آلودگی به خصوص در منابع تامین‌کننده آب شرب و دیگر موضوعات محیط زیست نگران کننده بوده ، هست و خواهد بود اظهار کرد: خوشبختانه درحال حاضر پایش‌های صورت گرفته حاکی از عدم آلودگی جدی در منابع تامین کننده آب شرب بوده ولی این امر نیازمند برنامه‌ریزی مستمر برای بهبود و حفظ شرایط کنونی است.
مهردادی با تاکید بر اینکه وضعیت حوضه‌های آبریز آب شرب تهران از طریق ایستگاه‌های سنجش همچنین نمونه‌برداری مداوم در حال رصد، آزمایش و پایش است،گفت: در کنار این طرح پایش ویژه صنایع استان با پایش حدود ۴۰۰۰ واحد صنعتی تا کنون، در سه بخش خروجی هوا، پساب و فاضلاب و پسماند در حال اجرا بوده است و طرح پایش ادواری رودخانه‌های استان با همکاری سایر دستگاه‌های متولی از جمله شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان در دستورکار قرار دارد.

00