تغییرات اقلیمی

زنگ خطر تغییر شرایط آب‌ و هوایی برای سه محصول حیاتی

دنیای سبز تر - 26 تــیر 1396   05:27
زنگ خطر تغییر شرایط آب‌ و هوایی برای سه محصول حیاتی
 
محققان بریتانیایی ادعا کرده‌اند که دولت‌ها، خطرات فاجعه‌باری که ممکن است در مناطق کشاورزی اتفاق بیافتند را دست کم گرفته‌اند. مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد اگر رخدادهای آب و هوایی شدید، بصورت یک جا در یک منطقه رخ دهد می‌تواند باعث از بین رفتن محصولات شود که این قضیه می‌تواند شروعی بر قحطی باشد. 
 
محققان تمرکز اولیه خود را بر چگونگی  تاثیر آب و هوا بر میزان تولید ذرت- که یکی از محصولاتی است که بیشترین کشت را دارد- از طریق پدیده‌هایی مثل گرما و خشکسالی که بیشترین میزان خطر اولیه را بوجود می‌آورد، بررسی کردند. علاوه‌براین، اثر سیل را نیز در این تحیلیل وارد کردند. 
تحقیقات نشان می‌دهد در هر دهه 6 درصد احتمال کاهش تولید ذرت به صورت همزمان در آمریکا و چین -که دو تولید کننده بزرگ ذرت هستند- می‌رود. این کاهش همزمان می‌تواند روی آفریقا و آسیای جنوبی -که به صورت مستقیم از ذرت در مصارف غذایی استفاده می‌کنند- تاثیر فاجعه‌بار بگذارد. به عنوان مثال، سال گذشته کاهش تولید ذرت به دلیل عدم ثمر دهی در آفریقا سبب شد تا نزدیک به 6 میلیون نفر دچارقحطی شوند. اگر کاهش تولید ذرت در چین و آمریکا نیز اتفاق بیافتد، تاثیر بیشتری خواهد داشت.
نزدیک به 51 درصد از غذای مردم جهان از غلاتی همچون: ذرت، برنج و گندم تشکیل شده است. بدلیل تغییر آب و هوا، روش‌های کشت این گونه محصولات در حال تغییر است که همین ناپایدار بودن کشت محصولات، باعث می‌شود تا علاوه بر کاهش میزان تولید محصولات پایدار، نتوان تخمین درستی در مورد میزان کاهش زد.
تیم تحقیقاتی تا حدی با انجام 1400 آزمایش مدل‌سازی در مورد پیش‌بینی احتمال خشکسالی‌های آینده،توانست این قبیل مشکلات را حل کند. محققان به این نتیجه رسیدند که روش‌های کنونی کاشت ذرت، آمادگی رویاروی با خطر تغییرات آب و هوایی ندارد.
در سال 2014، میزان تولید ذرت در جهان، یک میلیارد تن بوده است، در حالیکه سهم تولید آمریکا و چین نزدیک به 575 میلیون تن گزارش شده است. وقوع همزمان رخدادهای بحرانی آب و هوایی- بیشتر خشکسالی- سبب می‌شود تا مقدار تولید جهانی ذرت به 40 درصد برسد.
01