مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران:

تالاب‌ها 200 برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند

دنیای سبز تر - 25 تــیر 1396   12:50
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران:

تالاب‌ها 200 برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند

ابوالفضل آبشت مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت: تالاب‌ها تقریبا بیش از ۱۰ برابر جنگل‌ها و بیش از ۲۰۰ برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند.

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ تعریف برای تالاب‌ها داریم گفت: در ایران  تالاب‌های ساحلی و دریایی نیز وجود دارد. این تالاب‌ها در حالت بیشترین جذر یعنی وقتی ارتفاع آب کمتر از شش متر باشد، جزو مناطق تالابی به حساب آورده می‌شوند. تالا‌بها به عنوان اکوسیستم‌های بینابینی نیز شمرده می‌شوند؛  یعنی می‌توانند آبی و خشکی باشند. این موضوع، به همراه عمق کم و شرایط خاص تالابها  تنوع زیستی بسیار غنی را ایجاد می‌کند.

وجود بیش از ۱۰۰۰ تالاب در کشور
مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران در خصوص تعداد تالاب‌های کشور نیز توضیح داد و گفت: بیش از هزار تالاب در ایران داریم که وسعت آنها در حدود سه میلیون هکتار است که 1.5 میلیون هکتار از آنها در کنوانسیون رامسر ثبت شده و اهمیت بین‌المللی دارند. سازمان حفاظت محیط‌زیست سال‌هاست به این موضوع رسیده‌است که حفظ و احیای تالابها ممکن نیست مگر اینکه تمام اتفاقات حوضه آبریز یک تالاب به نحو مطلوبی مدیریت شود.
01