حیات وحش

خرس‌های آبي تا زمان مرگ خورشید هم زنده‌ خواهند بود!

دنیای سبز تر - 25 تــیر 1396   08:36
خرس‌های آبي تا زمان مرگ خورشید هم زنده‌ خواهند بود!

خرس آبي (tardigrades) جانور آبزی کوچکی است (طولش به نيم ميليمتر مي‌رسد) با هشت پا كه به همان اندازه كه زشت است سخت‌جان هم هست. این‌ موجوداتی مي‌توانند تا سی سال در فريزر يا فضا و ساير دماهاي سخت زنده بمانند. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد این موجودات از همه ما بيشتر زنده خواهند ماند. يعني تا 10 میلیارد سال بعد كه زمان مرگ خورشید فرا برسد، به حیات خود ادامه خواهند داد.
اخترشناسان دانشگاه‌های آکسفورد و هاروارد با محاسبه احتمال برخورد اجرام آسمانی به زمین به این نتیجه رسیدند که هیچ چیزی نمی‌تواند به صورت کامل باعث خشکی اقیانوس‌ها شود، پس احتمال حیات خرس‌هاي آبي بعد از این برخوردها نیز بالا خواهد بود.
به گفته این محققان تنها چند سيارك وجود دارد که با برخورد به زمين می‌تواند همه چیز را در زمین تمام کند، اما انتظار نمی‌رود هیچ کدام از این سيارك‌ها به زمین برخورد کنند. انفجار اَبَرنواختري هم در نزديكي زمین نيست كه با انفجارشكار را تمام كند. همچنین احتمال رخداد انفجار گامایی که از لحاظ تخریب چندین برابر انفجار اَبَرنواختري است نیز ناچیز است.
00